Εξυγίανση – καθαρισμός μυδιών

Τα μύδια από τη θάλασσα μπαίνουν κατευθείαν στις δεξαμενές εξυγίανσης οι οποιες βρίσκονται στο πλωτό συσκευαστήριο που διαθέτουμε. Πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό πλωτό συσκευαστήριο στην Ελλάδα (πλοίο κλειστού τύπου). Στο σκάφος αυτό υπάρχει όλη η γραμμή παραγωγής, ένας υπερσύχρονος εξοπλισμός, ‘όπου καλύπτονται όλα τα στάδια από την εξαλίευση του προϊόντος, την εξυγίανση μέχρι τη συσκευασία και τη ψυκτική αποθήκευση, ώστε να μη χάνεται ούτε λεπτό από τη ζωτικότητα και τη φρεσκάδα του προϊόντος.