Ζώνες παραγωγής

Ζώνες παραγωγής

Διαθέτουμε μονάδες στους υδροβιότοπους του Θερμαϊκού κόλπου. Συγκεκριμένα στις ζώνες Κυμίνων Θεσσαλονίκης, Κλειδί Ημαθίας, Μεθώνη Πιερίας, Μακρύγιαλος Πιερίας και Αλυκές Κίτρους Πιερίας.

Η καλλιέργεια γίνεται σε πλωτήρες όπου και παραμένουν μέχρι τη στιγμή της πώλησης τους. Αλλά και μέρος αυτών μεταφέρονται στα πασσαλωτά, όπου γίνεται ειδική εργασία ώστε να δώσουν μια ιδιαίτερη ποιότητα.