Στόλος

Στο μυδοκαλλιεργητικό σκάφος που διαθέτουμε, μήκους 18 μέτρων, γίνεται η εξαλίευση και η παλετοποίηση των μυδιών που προορίζονται για τις μεγάλες αγορές της Ευρώπης.

Μόλις το σκάφος φτάσει στο λιμάνι οι ήδη έτοιμες συσκευασίες- παλέτες τοποθετούνται στο φορτηγό-ψυγείο. Απαιτούμενος χρόνος φόρτωσης φορτίου 22 παλετών τα 20 λεπτά. Περιορίζουμε με τον τρόπο αυτό το χρόνο παραμονής των μυδιών εκτός ψυγείου. Η προσθήκη πάγου σε κάθε παλέτα είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η απαραίτητη υγρασία σε συνδυασμό με τη ψύξη του θαλάμου, θερμοκρασίας +7οC.

Στο σκάφος υπάρχει η δυνατότητα φόρτωσης 66 παλέτων.

Τα μύδια είναι είτε αρμαθιές, είτε σακιά, ανάλογα με τις επιθυμίες σας.

Διαθέτουμε επίσης και 4 μικρότερα σκάφη.